Hållbarhet

Hållbarhet


Relasian Travel & Event klimatkompenserar samtliga flygresor som ingår i våra arrangemang ut i världen. Detta gör vi genom att kompensera för koldioxidutsläpp som flygresan skapar.

Relasian Travel & Events hållbarhetsarbete drivs utifrån ett helhetsperspektiv med utgångspunkt i social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Relasian Travel & Event klimatkompenserar alla paketflygresor. Företagsresor och events klimatkompenseras i samråd med kunden. Vi erbjuder varje enskild kund alternativ för klimatkompensation som överensstämmer med deras hållbarhetspolicy.

Förutom att kompensera för koldioxidutsläpp så försöker Relasian Travel & Event hjälpa till att skapa god social hållbarhet och en positiv utveckling i det lokala samhället på våra resmål. Vi värnar om platser och om lokala leverantörer, ser till att de vi arbetar med har bra löner och goda arbetsförhållanden. Vi strävar alltid efter att samarbeta med lokala restauranger, agenter och partners som vägleder oss att agera utifrån det bästa för lokalbefolkning.

Som eventbolag är vi till stor del styrda av kundernas förväntningar och krav. Vi är ödmjuka inför våra utmaningar med att göra vår verksamhet helt hållbar, men vårt övergripande mål är att leverera event utifrån hållbarhet. I möjligaste mån prioriterar vi miljöanpassade alternativ vid val av produkter och tjänster, prioriterar mat och dryck som är ekologisk, KRAV-märkt, Fairtrade-märkt eller närproducerad, erbjuder vegetariska alternativ, och prioriterar kranvatten framför buteljerat. Vi anpassar tillgängligheten för alla, inkluderat rullstolsburna eller de i behov av t.ex. hörselslinga eller mikrofoner. Vi följer aktuella lagar inom hållbarhet som är aktuella för verksamheten, och framför allt så strävar vi efter att öka vår medvetenheten kring hållbarhetsfrågor genom att kontinuerligt bli bättre på att väga in hållbarhetsaspekter i vår dagliga verksamhet.