favela

Integritetspolicy

Vi behandlar dina personuppgifter med respekt och det ansvaret tar vi med stort allvar och kommer genom denna policy att beskriva på ett transparent och tydligt sätt hur vi samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter.

För mer information om Relasian Travel & Events cookie policy, klicka här. Om du vill läsa om Bonniers hantering av personuppgifter, läs mer här.

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss genom mejl, telefon eller brev.

Relasian Travel & Event AB (org. 559037-9599)
Hälsingegatan 14-16, 113 23 Stockholm
Tel: +46 70 888 02 58
Email: hej@relasian.com

Personuppgiftsansvar

Relasian Travel & Event AB( ”vi”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Det ansvaret tar vi med stort allvar och kommer genom denna policy att beskriva på ett transparent och tydligt sätt hur vi samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter.

När behandlar vi dina personuppgifter?

Relasian Travel & Event AB behandlar dina personuppgifter när du bokar en resa genom oss, anmäler dig till vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev, eller i övrigt söker kontakt med oss.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

De uppgifter som Relasian Travel & Event AB har är sådana som du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina bokningar och hur du använder våra tjänster.

Vad samlar vi in för uppgifter?

Boka resa

Vi samlar in personuppgifter vid bokning av resa för att kunna göra en fullständig bokning. Detta gör vi för att ”uppfylla köp- och reseavtalet mellan Relasian Travel & Event AB och resenären/kunden”. För att kunna tillhandahålla och administrera den resa du bokat, krävs det att vi samlar in dessa personuppgifter, utan uppgifterna kan vi inte leverera och fullfölja avtalet.

Vid bokning förekommer det att en resenär/huvudkontakten lämnar personuppgifter om eventuella medresenärer. Vi förutsätter att resenären/huvudkontakten har fått samtyckte att lämna ut dessa personuppgifter från alla medresenärer i bokningen. I bokning samlar vi in:

Huvudkontakt

* För-och efternamn

* Födelsedatum

* Adress

* Telefonnummer

* Email

* Resmål

* Tid och datum för resa

* Avreseort

Eventuella medresenärers

* För-och efternamn

* Födelsedatum

* Resmål

* Tid för resmål

* Avreseort

Ifall eventuella medresenärer är barn, samlas samma uppgifter om barnet in, dvs. för-och efternamn, födelsedatum, resmål, tid och datum för resa, avreseort.

Sjukdomar och allergier

Uppgifter kring sjukdomar eller allergier är inget Relasian Travel & Event aktivt samlar in under bokningsprocessen. Men vid önskemål från resenären lämnas ibland dessa uppgifter in till oss för att vi ska kunna skapa en bättre reseupplevelse, t.ex. för att restauranger ska veta om mat preferenser.

Nyhetsbrev

När du väljer att prenumerera på Relasian Travel & Events nyhetsbrev samlar vi in personuppgifter om dig för att kunna skicka nyhetsbrevet. Vi sparar din information i plattformen Mailchimp, som vi använder som verktyg vid utskick. De personuppgifter vi sparar är:

* För-och efternamn

* Email

* Ditt användarmönster

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vid resa Relasian Travel & Event behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande som att tillhandahålla resan, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer, m.m. Relasian Travel & Event sparar dina uppgifter fram tills att du begär att de ska raderas från vårt register, däremot inte längre än 2 år. Uppgifter som behövs för att kunna uppfylla den svenska Bokföringslagen sparas i 7 år.

Nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på Relasian Travel & Events nyhetsbrev, sparas din information så länge du vill prenumerera på nyhetsbrevet. Ifall att du vill avprenumerera på nyhetsbrevet, finns det i varje utskick möjlighet att trycka i att man inte längre vill prenumerera.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Relasian Travel & Event strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT – system finns inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom lämpliga skyddsåtgärder som t.ex. uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield.

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

I samband med Relasian Travel & Events resor samarbetar vi med leverantörer (t.ex. flygbolag, hotell och guider) för att kunna erbjuda bästa möjliga resa. I nästan alla resor är det nödvändigt att vi lämnar ut en del av de personuppgifter du har lämnat till Relasian Travel & Event för att kunna uppfylla reseavtalet. Dina uppgifter används t.ex. för att ställa ut biljetter och resedokument, boka hotell, boka aktiviteter och andra tilläggstjänster som du beställt i samband med resan. Överföring till tredje land sker om du reser till ett land som inte är medlem i EU eller EES.

När du har bokat en resa med oss använder vi dina personuppgifter för att skicka bokningsbekräftelse och viktig information om din resa till dig. Vi använder oss av e-post.

Flygbolag

Vi använder olika flygbolag till resmålen. Vi bokar vissa av resorna själva direkt genom flygbolaget, men använder till många av Relasian Travel & Events resor flygreseagenten AKI Travel som hjälper till att boka flygresorna. Vi lämnar ut de personuppgifter som behövs för att kunna genomföra en bokning, det brukar endast vara förnamn- och efternamn (enligt pass). Vissa resmål kräver mer information vid bokning, som t.ex. pass uppgifter och visum. Personuppgifterna överförs sedan till ett av datasystemen för resenärsuppgifter för flyg.

Hotell

Under resan använder vi olika hotell, dessa hotell får tillgång till de personuppgifter de behöver för att kunna göra en bokning. De personuppgifter som hotellen brukar behöva är namn, kön, nationalitet och rumsindelning. Utöver dessa uppgifter kan vissa hotell kräva pass uppgifter och visum för att vi ska kunna boka hotellrum.

Restauranger

På resmålet har Relasian Travel & Event eller genom reseagent/guide bokat restauranger. Om resenären under bokning har gett önskemål kring mat preferenser eller allergier lämnar vi över dessa uppgifter till restaurangen.

Reseagenter och guider

Relasian Travel & Event har samarbete med lokala reseagenter och guider på plats på resmålet, de hjälper till att boka utflykter, restauranger, studiebesök etc. Ibland behöver vi lämna över personuppgifter för att agenterna ska kunna göra bokningar på plats i resmålet.

Vilka rättigheter har du?

Du har alltid rätt till att begära ut vilka personuppgifter Relasian Travel & Event har sparade om dig, kontakta oss för att få mer information om registerutdrag.

För att kunna uppfylla det avtal vi har med dig för att kunna leverera en resa, gör att Relasian Travel & Event måste hantera vissa personuppgifter, vid bokning av resa ger du oss samtyckte att hantera dessa uppgifter. Du närsomhelst återkalla ditt samtycke och vi raderar då alla dina personuppgifter.

Du har även rätt att begära att personuppgifter ändras, rättas eller kompletteras. För att få mer information, radera eller begär ändring av personuppgifter är det bara att kontakta oss.