Säkerhet och garanti

Säkerhet och garanti


Relasian Travel & Event AB har resenärens säkerhet och trygghet som främsta prioritet. Vi följer alltid de riktlinjer och rekommendationer som gäller på resmålet. Vi håller oss informerade om läget på resmålet och har lokala kontakter som bistår oss med allt vi behöver. Om det uppstår en situation eller om något händer är vi alltid snabba att agera på plats.

Relasian Travel & Event följer paketreselagen och erbjuder ombokning av resa eller full återbetalning av inbetalda avgifter för inställda resor vid Utrikesdepartementes avrådan till ett resmål. För inställd resa sker återbetalning inom 14 dagar. Om UDs avrådan påverkar din resa kommer vi omgående att kontakta dig. Det gäller även om programmet på plats ej kan genomföras som planerat.

Gällande Covid-19 agerar vi utifrån information, fakta och riktlinjer från svenska Utrikesdepartementet och Folkhälsomyndigheten, från WHO, samt lokala riktlinjer.

Relasian Travel & Event har ställd resegaranti hos Kammarkollegiet. Det betyder att du kan få ersättning om din resa blir inställd, avbruten eller om vi skulle drabbas av insolvens.